Posted in Uncategorized

Մաթեմատիկա10․11․2021

Թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրո՛ւ 30-ով։

 

34, 500, 67, 342, 20, 40, 50:

34+30=64,

500+30=530,

67+30=97,

342+30=372,

30+20=50,

40+30=70,

30+50=80:

Թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրու 30անգամ։

2,     4,    5,   6,   30,   7,   10,  100:

2.30=60,

4.30=120,

5.30=150,

6.30=180,

30.30=900,

7․30=210,

30.10=300,

100.30=3000:

Հաշվի՛ր և լրացրո՛ւ աղյուսակը։

325 – 217 =108

541 – 170 =371

723 – 387 =336

700 – 123=577

832 – 671 =161

646 – 357 =289

 

Լուծի՛ր խնդիրը․

ա/ 100 մ լարի համար վարպետը վճարեց 500 դրամ: Այդ նույն լարից նրան պետք է ևս 10 մ: Որքա՞ն պետք է վճարի վարպետն այդ 10 մետր լարի համար:

500:100=5

5․10=50

50+500=550

Պատ․՝550 դր ։